Rok 2015 byl pro IC náročný.

(text je ve fázi rozpracování).