Rok 2019 byl ve znamení třetího Československého tábora, ale povedlo se i mnoho dalších aktivit.

Členská základna se příliš neměnila. Na konci roku nás bylo 79 osob + 3 čestní členové. Náčelníkem byl stále Akíčita. Rada pracovala ve složení Sapazi, Kony, Ajča a hospodářka Karolina.

24th Czech Powwow proběhlo opět na Kladně a se svými čtyřmístnými počty návštěvníků je naší největší akcí. Táboření nanečisto nebo Valná hromada byly také úspěšnými akcemi (i když z řádově nižší účastí), zato Setkání pláňových a lesních indiánů v Novohradských horách proběhlo bez většího zájmu, a tak se asi stalo i Setkáním posledním. Naopak v podzimním programu byl úspěšný workshop „Zpracování bizona“, na který budou v příštím roce navazovat ještě další dvě podobné akce.

Třetí Československý tábor (tyto tábory jsou pořádány jednou za cca sedm let) proběhl během 14 srpnových dnů na jihozápadní Moravě u obce Rovné. Tyto tábory mívají vždy nějaké téma, a tím letošním byli jelenovití. Na dvě stě osob si tedy užívalo různých her pro malé i velké, vzdělávalo se v mnoha původních technologiích, zpívalo i tančilo a také si užilo několika hostin s jelením masem. Ale hlavně se zde lidé setkávali, přátelili a společně prožívali konec léta. Kromě účastníků z řad českých a slovenských „euroindiánů“ jsme mezi námi přivítali i návštěvníky z Německa, Polska, Maďarska a Bulharska.

V roce 2019, stejně jako v letech minulých, jsme usilovali o získání vlastního tábořiště, ale bohužel ani tento rok jsme úspěšní nebyli. Na „Konto louka“ přesto pár tisícovek přibylo díky darům našich členů a přátel.

Námi vydávaný časopis Poselství světa v kruhu pokračoval úspěšně dalším ročníkem a i nadále si drží vysokou kvalitu.

Příští rok bude pro nás plný výročí. Naše Czech Powwow oslaví 25 let a náš spolek již třicet let od svého založení. I to se zajisté projeví v naší činnosti během roku 2020.