Poselství světa v kruhu      Pow-Wow.cz     Diskuse     Kontakt     English version

Menu

Vyhledávání

Uživatel

< návrat zpět

Využití tábořišť IC„Co nechceš , aby někdo činil tobě, nečiň ty jinému.“

Pravidla pro užívání tábořišť I.C.
I.C.( Občanské sdružení Indian Corral)1.Informovat o předpokládaném pobytu správce (koordinátora) tábořiště, v případě potřeby domluvit převzetí a vrácení klíčů, jsou-li potřeba pro vjezd na tábořiště nebo nájemní smlouvy. Oznámit délku pobytu a množství táborníků.

2.Poplatek za táboření na tábořištích je stanoven na 40 Kč za dospělého (tj. od 18 let) za noc. Členové I.C. mají užívání tábořišť zdarma( informovat o pobytu však platí i pro ně). V případě akce předem dohodnuté pořádané na tábořišti I.C. se cena řídí dle poplatků stanovených pořadateli.

3.Vyúčtování akce stejně jako zaplacení poplatků lze u správce tábořiště, přímo u hospodářky nebo zasláním na běžný účet číslo 111730516/0300, nejpozději do 14 dnů od ukončení táboření. Do kolonky zpráva pro příjemce uvést, kdo zaslal,tábořiště,jak dlouho, kolik lidí.
např.( Jan Novák-Chýlice,10 dospělých 3 noci- tj.1200Kč)
Tábořiště by po tvém odchodu mělo vypadat lépe než při tvém příchodu.

4.Po příjezdu na tábořiště u akce pořádané I.C.vyhledat náčelníka, domluvit se na místě, kde lze postavit týpí, kam na dřevo, pro vodu , kde jsou odpadové jámy atd. V případě nepřítomnosti náčelníka vyhledat jím pověřenou osobu.

5.V průběhu táboření jakékoliv problémy či nedostatky řešit s náčelníkem či táborovou policií.

6.Teď bych rád připomněl několik zcela samozřejmých věcí.

-- dbát pokynů náčelníka a táborové policie
-- kácet dřevo tam, kde můžeme ,nedělat pařezy( nejlépe vše zahladit)
-- nádobí umývat pod táborem a způsobem k přírodě co nejšetrnějším( pro mastné zbytky či jídlo použít odpadové jámy daleko od vody).
-- každý si zodpovídá za svá zvířata (koně, psy a jiná) , platí to samozřejmě i o jejich výkalech (sebrat ,zahrabat).
-- všechen odpad neorganického původu odvézt sebou zpět do civilizace a řádně vyhodit.
-- vjezd na tábořiště autem pouze před a po zahájení tábora, výjimku povoluje náčelník.
-- stylovost je věcí samozřejmou,výjimku „může“ tvořit pouze vnitřní interiér týpí( v tomto případě nedoporučuji týpí otevírat).
-- vzájemná úcta a pokora jsou další věci , které bychom na táboření měli rozhodně přibalit.
-- palné zbraně používat pouze na místech k tomu určených.
-- zaplatit neprodleně všechny poplatky za táboření.

7. Po ukončení táboření, místo pobytu uvést do původního stavu, nejlépe jaksi předat náčelníkovi.

Snad tato pravidla dopomohou k naší lepší organizaci a hlavně k tomu, aby se nikdo nemusel stydět za to jak vypadá tábořiště po našem táboření.


Využívání luk ve správě Indian Corralu


Indian Corral zavedl pokyny pro využívání tábořišť ve správě IC a také poplatek za jejich použití. Není to z důvodu získávání dalších peněz, ale proto že se Indian Corral o tyto tábořiště musí starat, vynakládat finanční prostředky a vlastní energii na jejich udržování a provoz, a to vše platí členové Indian Corralu z členských příspěvků nebo se o louky tito lidé starají ve svém volném čase...

Poplatek:

ČLEN      0,- Kč/osoba/noc
NEČLEN   40,- Kč /osoba/noc

Koordinátoři luk:

Mastná řeka – Chýlice Eapaha - Kamil Mráz eapaha@seznam.cz; 606543754
Rychtářovská louka Witko – Tomáš Vrtílek
Petr Majer
witko@post.cz; 723 781 118
petr.majer@email.cz
Webmaster: David Šťastný  •  SunLight CMS  •  administrace