Přihláška do Indian Corral Westerners International

Členem se může stát každý, kdo má rád indiány, jejich historii, tradice, tanec nebo s nimi jen sympatizuje a je starší 15-ti let.

Pokud se chcete stát členy sdružení Indian Corral Westerners International, je třeba udělat dvě věci:

  • Zaplatit členský příspěvek, který pro letošní rok činí 500,- Kč za osobu starší 15-ti let, popř. 600,- Kč jako rodinný příspěvek (Rodinné příspěvky mohou platit páry, které spolu žijí a rodiče s dětmi do 18ti let). Zašlete ho na číslo účtu 111730516/0300Poštovní spořitelna. Při platbě je nutné uvést jako variabilní symbol vaše datum narození a do poznámky napsat vaše jméno a příjmení.
  • Vyplnit přihlášku. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete buď na adresu Indian Corral W.I. o.s., Nikoly Tesly 14, Praha 6, 16000, nebo naskenujte a pošlete elekronicky na emailovou adresu k.majerova@email.cz.

Přihláška ke stažení Přihláška ke stažení

Pokud již členem jste a pouze prodlužujete své členství, prosíme Vás, abyste platbu členských příspěvků provedli nejdéle do konce března roku, na který si příspěvky platíte. Pokud tak z jakýchkoliv důvodů neučiníte a přesto budete chtít být členem Indian Corralu na daný rok, postupujte prosím podle instrukcí pro nové členy.