Rok 2017 byl pro spolek velmi přínosný. V prvé řadě se podařilo zvrátit klesající trend v počtu členů a přišli noví, nebo staronoví členové. Uskutečnilo se několik tradičně se opakujících akcí, tedy letní tábor ( tentorkát na Vydřím Kouzle,) powwow v Kladně, Valná hromada a jiné.
Novinkou v akcích se stalo Táboření Nanečisto, tedy „náborové“ táboření bez podmínky dobového vybavení- i to se na stoupajícím počtu členstva podepsalo. Indiancorral se zúčastnil i aktivit pro veřejnost, například vernisáž v Náprstkově muzeu, a jedné akce komerční, kde jsme vydělali nemalou částku pro Konto louka. V čem jsme naopak příliš úspěšní nebyli, jsou letité projekty, hlavně koupě vlastního tábořiště a tvorba nových webových stránek. Věříme však, že s vaší pomocí se i to jednou podaří.

  • sepsal Sapazi