Rok 2017 byl pro spolek velmi přínosný.

V prvé řadě se podařilo zvrátit klesající trend v počtu členů a přišli noví, nebo staronoví členové. Členská základna dosáhla čísla 57 osob + 3 čestní členové. Náčelníkem spolku byl znovu potvrzen Akíčita. Radu dále tvořili Sapazi, Kony a hospodářka Karolína.

Uskutečnilo se několik tradičně se opakujících akcí, tedy letní tábor (tentokrát na Vydřím Kouzle), powwow v Kladně, Valná hromada a jiné.
Novinkou v akcích se stalo Táboření Nanečisto, tedy „náborové“ táboření bez podmínky dobového vybavení. I to se na stoupajícím počtu členstva podepsalo. Indian corral se zúčastnil i aktivit pro veřejnost, například vernisáže v Náprstkově muzeu, a jedné akce komerční, kde jsme vydělali nemalou částku pro Konto louka.

Opět jsme vydali další ročník časopisu Poselství světa v kruhu a spolková knihovna se také rozrostla o řadu titulů.

V čem jsme naopak příliš úspěšní nebyli, jsou letité projekty, hlavně koupě vlastního tábořiště a tvorba nových webových stránek. Věříme však, že s vaší pomocí se i to jednou podaří.