„Co nechceš , aby někdo činil tobě, nečiň ty jinému.“

Pravidla pro užívání tábořišť I.C.
I.C.( Občanské sdružení Indian Corral)

 

 1. Informovat o předpokládaném pobytu správce (koordinátora) tábořiště, v případě potřeby domluvit převzetí a vrácení klíčů, jsou-li potřeba pro vjezd na tábořiště nebo nájemní smlouvy. Oznámit délku pobytu a množství táborníků.
 2. Poplatek za táboření na tábořištích je stanoven na 40 Kč za dospělého (tj. od 18 let) za noc. Členové I.C. mají užívání tábořišť zdarma( informovat o pobytu však platí i pro ně). V případě akce předem dohodnuté pořádané na tábořišti I.C. se cena řídí dle poplatků stanovených pořadateli.
 3. Vyúčtování akce stejně jako zaplacení poplatků lze u správce tábořiště, přímo u hospodářky nebo zasláním na běžný účet číslo 111730516/0300, nejpozději do 14 dnů od ukončení táboření. Do kolonky zpráva pro příjemce uvést, kdo zaslal, tábořiště, jak dlouho, kolik lidí.
  např.( Jan Novák-Chýlice,10 dospělých 3 noci- tj.1200Kč)
  Tábořiště by po tvém odchodu mělo vypadat lépe než při tvém příchodu.
 4. Po příjezdu na tábořiště u akce pořádané I.C.vyhledat náčelníka, domluvit se na místě, kde lze postavit týpí, kam na dřevo, pro vodu, kde jsou odpadové jámy atd.
  V případě nepřítomnosti náčelníka vyhledat jím pověřenou osobu.
 5. V průběhu táboření jakékoliv problémy či nedostatky řešit s náčelníkem či táborovou policií.
 6. Teď bych rád připomněl několik zcela samozřejmých věcí.
  • dbát pokynů náčelníka a táborové policie
  • kácet dřevo tam, kde můžeme, nedělat pařezy (nejlépe vše zahladit)
  • nádobí umývat pod táborem a způsobem k přírodě co nejšetrnějším (pro mastné zbytky či jídlo použít odpadové jámy daleko od vody).
  • každý si zodpovídá za svá zvířata (koně, psy a jiná), platí to samozřejmě i o jejich výkalech (sebrat, zahrabat).
  • všechen odpad neorganického původu odvézt sebou zpět do civilizace a řádně vyhodit.
  • vjezd na tábořiště autem pouze před a po zahájení tábora, výjimku povoluje náčelník.
  • stylovost je věcí samozřejmou, výjimku „může“ tvořit pouze vnitřní interiér týpí (v tomto případě nedoporučuji týpí otevírat).
  • vzájemná úcta a pokora jsou další věci, které bychom na táboření měli rozhodně přibalit.
  • palné zbraně používat pouze na místech k tomu určených.
  •  zaplatit neprodleně všechny poplatky za táboření.

7. Po ukončení táboření, místo pobytu uvést do původního stavu, nejlépe jaksi předat náčelníkovi.

Snad tato pravidla dopomohou k naší lepší organizaci a hlavně k tomu, aby se nikdo nemusel stydět za to jak vypadá tábořiště po našem táboření.

Využívání luk ve správě Indian Corralu

Indian Corral zavedl pokyny pro využívání tábořišť ve správě IC a také poplatek za jejich použití. Není to z důvodu získávání dalších peněz, ale proto že se Indian Corral o tyto tábořiště musí starat, vynakládat finanční prostředky a vlastní energii na jejich udržování a provoz, a to vše platí členové Indian Corralu z členských příspěvků nebo se o louky tito lidé starají ve svém volném čase…

Poplatek:

ČLEN      0,- Kč/osoba/noc
NEČLEN   40,- Kč /osoba/noc

Koordinátoři luk:

Mastná řeka – Chýlice Eapaha – Kamil Mráz eapaha@seznam.cz; 606543754
Rychtářovská louka Witko – Tomáš Vrtílek
Petr Majer
witko@post.cz; 723 781 118
petr.majer@email.cz