Na podzim 2021 jsme pro Konto louka obdrželi vysokou částku od jednoho našeho trvalého příznivce. Jde vlastně o tradiční formu Giveaway (obdarování – rozdávání), kterou uctil touto tradiční indiánskou formou jednoho z našich členů.

Tradice obdarovávání je velmi stará a hluboce zakořeněná v kulturách snad všech přírodních národů. U severoamerických indiánů jde však již o tradici institucionalizovanou. Za starých časů, stejně jako v současnosti každý kdo chce zdůraznit nějakou událost či skutečnost uspořádá takové Giveaway.

V oblasti Severozápadního pobřeží se takové rozdávání vyvinulo do známých “potlačí” (potlachů), – ale u toho se majetek i ničil. Náčelníci, hlavy velkorodin, vůdcové jednotlivých spolků Giweaway posilovali své postavení rozdělováním svého majetku ostatním. Rozdávání však nepořádali pouze vysoce postavené osoby. Díky tomu se do popředí dostával i jeho sociální aspekt. Svým způsobem jde o přerozdělování majetku uvnitř skupiny. Lze tedy říci, že i když někdo rozdal většinu svého majetku, dostal potřebné věci při příležitosti dalšího obdarovávání, které pořádal někdo jiný ze skupiny.

V dnešní době tak již obvykle nejde o posilování postavení, ale o získání požehnání jak pro poctěného, tak pro obdarovávajícího.

Důvodů pro uspořádání této slavnosti je spoustu: volba náčelníka nebo kmenového představitele, pohřeb, narozeniny, ukončení střední nebo vyšší odborné školy, přijetí do válečnické společnosti či získání jména, první vstup do taneční arény, může jít o uctění vojáků odcházejících na misi či se z misí vracejících, či jiný významný okamžik pro rodinu, skupinu i poctěného jednotlivce.

“V každém případě ten, kdo dar přijímá, potvrzuje oprávněnost pocty nebo jinak demonstruje svou podporu dárci jednoduše tím, že se rozdávání účastní a vezme si dar. Obvykle rozdávání předchází “hostina,”* večeře připravená pořadatelem pro všechny, kteří přišli. Zde mají organizátoři velkou volnost v otázce termínu, kdy rozdávání, jež má potvrdit významnou událost, uspořádat. Zpravidla se tak děje do jednoho roku.

Hádankou pro ne-indiány, kteří se fyzicky účastní slavnosti rozdávání, je to, že dostávají drahé dary, i když oslavence neznají. Jedná se však o součást tradice indiánské pohostinnosti vůči cizincům. Hosté neplatí za jídlo a dostávají nákladné dary. Někdy náhodní turisté, kteří se přichomýtnou k rozdávání na některém veřejném prostranství, zaskočí každého otázkou: “V čem je háček?” Háček není v ničem. Jednoduše se stali předmětem šajenské pohostinnosti.”*

*Moore

Článek je rozpracovaný – v rekonstrukci.