Nanečisto je tábornický workshop, náborová akce, kterou Corral pořádá jednou za rok aby se otevřel nováčkům a ti mohli „ochutnat“ stylové táboření  dřív, než se do něj pustí naplno. Na jiných tábořeních je vyžadována dobová výbava, zde ne. Jen jednou za rok táborníci otvírají svá týpí pro veřejnost, aby se komunita mohla obnovovat 

Koná se na známém tábořišti Mastná řeka

Pro nováčky – můžeš přijet v civilu, máš-li nějaké indiánské věci, vem je sebou. Vem si věci na spaní a na jídlo, klidně moderní. Potřebuješ jen odhodlání prožít tři noci v přírodě bez civilizace- vaříme na ohni, myjeme se v potoce, auto je v nedohlednu a telefon vypnutý.  Máš-li nějaké rozpracované či nepovedené projekty nebo materiál na ně, vem to sebou – poradíme jak věci dokončit aby byly funkční a stylové.  Ubytujeme tě v týpí u zkušených. Účastníci mladší patnácti let mohou přijet jen se zletilým dozorem, Indian Corral není dětskou organizací. Poplatek 300kč pro staršího 15 let, 200Kč pro člena Corralu. 

Pro ostřílené – zařiď si v týpí volné místo, ubytujeme u tebe nováčky. Nemusíš je živit a šatit, to zvládnou sami, ale měli by se u tebe naučit základním dovednostem a zvyklostem obvyklých na našich tábořeních. Očekáváme, že se zapojíš do programu, pak táboříš zdarma

Program -bude zahájen už v pátek dopoledne, vem si prosím na čtvrtek dovolenou, stojí to za to. 

-Jednoduchá přednáška  na téma  „Jak se sbalit na táboření“

– látkové šaty indiánských žen – praktická ukázka střihů a postupů výroby od odbornice Wakíši (možnost nákupu potřebných materiálů)

– ukázka dobového vaření -v hliněných hrncích nebo úplně bez nádob-  jedno jídlo pro všechny bude bizoní maso ( mimo to se stravuje každý sám)

– dobová řemesla- hlína, pryskyřice, paroh

-„hra ruky“ – turnaj mezi týmy a další hry – lakros, hra s obručí…

– tanec a zpěv u bubnu, též formou výuky

-válečnická zábava s tupými šípy – vem si luk, byť není dobový

Nahášení nutné.

 – dostaneš mapku cesty na tábořiště. Akce se koná na Mastné řece

– potřebujem korigovat počet volných míst v týpí a zájemců o ně