Rok 2016 se IC snažila zaktivizovat své síly a najít nové možnosti.

Nově zvolený staronový náčelník Akíčita přebral spolkové kormidlo a Rada začala pracovat ve složení:  Sapazi, Kony a hospodářka Karolína.

Členská základna v tomto roce klesla na pouhých 48 osob + 3 čestní členové.

(text je ve fázi rozpracování).