Rok 2018 pokračoval v tendencích minulých let.

Přestože nás opustilo několik tradičních členů, pokračoval dále vzrůstající trend počtu členů. Na konci roku nás bylo 77 osob + 3 čestní členové. Náčelníkem byl stále Akíčita. Rada ve složení Sapazi, Kony a hospodářka Karolína byla v průběhu roku doplněna o Ajču.

Již 23. Czech Powwow proběhlo opět na Kladně, Společný tábor zakotvil u moravského Rychtářova. Proběhly i další akce, více méně již tradiční, jako:  Táboření Nanečisto, setkání Pláňových a Lesních indiánů, nebo Valná hromada s tradičním bohatým doprovodným programem.

Tento rok jsme se neúčastnili žádné komerční aktivity a tak se naše Konto louko o moc nenavýšilo. Přestože jsme jednali o koupi konkrétního tábořiště, jednání nakonec byla neúspěšná a tak jsme se zaměřili na hledání nových lokalit, o kterých budeme vyjednávat v následujícím roce.

Povedlo se spustit nový web a plánujeme ho dále rozvíjet.

Námi vydávanému časopisu Poselství světa v kruhu opět vzrostl počet předplatitelů, což zajisté vypovídá o jeho vzrůstající kvalitě.

Přestože měl letos spolek spoustu aktivit – soustředili jsme se již na připravovaný třetí Česko-slovenský tábor, který proběhne v příštím roce.