Indian Corral zřídil svůj druhý účet, kterému říkáme „Konto LOUKA“, na kterém spoříme peníze na nákup louky pro naše táboření. Cítíme potřebu mít více lokalit, kam lze vyjet tábořit, případně na nich moci uspořádat nějakou jinou akci, bez nutnosti vyřizování nájemních smluv, povolení a podobných náležitostí… Ale hlavně si uvědomujeme, že není daleko doba, kdy nebude možné jen tak tábořit kdekoliv, kde se domluvíme s místními, ale prostě jen tam, kde je to i v souladu se zákony „indiánská zem“. A tam nám nemůže jen tak někdo dělat problémy… Jednou z hlavních náplní činnosti občanského sdružení Indian Corral je právě pořádání táboření ve stylu „living history“, ke kterému potřebujeme vhodná tábořiště.

Na tento účet se ukládají peníze získané prodejem samolepek „Support of Living History“, občasnou účastí našich členů na komerčních předváděcích akcích a také dary. Ty jsou samozřejmě též možné, ba co víc, jsou vítané. Pokud máte někdo zájem snížit svůj nebo firemní základ daně o dar neziskové organizaci jakou je občanské sdružení Indian Corral, není nic snažšího, než kontaktovat někoho z Rady IC a domluvit podepsání Darovací smlouvy a zaslat peníze na běžný transparentní účet 2601171701/2010.

Odkaz na transparentní účet: www.fio.cz/ib2/transparent?a=2601171701

Darovací smlouvu je možné stáhnout zde.